Základné informácie

Názov Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Kremnica
Adresa Pavla Križku 394/12, 967 01 Kremnica
Telefónne číslo +421 911 890 796
E-mail jmpacek@gmail.com
Seniorát Zvolenský seniorát ECAV na Slovensku

Kontaktné osoby / pracovníci

Zborový farár: Mgr. Jozef Pacek , +421 911 890 796 , jmpacek@gmail.com
Zborový dozorca: Mgr. Peter Weis
Kantorka: Viera Flešková
Kantorka: Mgr. Dana Juríčková

Ďalšie informácie

Služby Božie sú o 9.00 hod. v Kremnici a o 11.00 hod. v Žiari nad Hronom.