Rimavský seniorát

Základné informácie

Názov Rimavský seniorát ECAV na Slovensku
Adresa Cukrovarská 43, 979 01 Rimavská Sobota
Telefónne číslo 047/562 18 67, 0918 828 220
E-mail ris@ecav.sk
Dištrikt Západný dištrikt ECAV na Slovensku
Web www.ecavrs.sk/rimavsky-seniorat

Kontaktné osoby / pracovníci

Seniorka: Mgr. Viktória Lisáková , +421918828220 , rim.sobota@ecav.sk
Seniorálna kaplánka: Mgr. Katarína Devečková akt. na MD , 0949 537 009
Seniorálny dozorca: Daniel Poprocký , +421911235284 , dano2345@azet.sk

Cirkevné zbory

Budikovany

Farárka: Mgr. Terézia Gabčanová Adresa: Drienčany 59, 980 23 Teplý Vrch Telefónne číslo: 047/569 62 89, 0918 828 124 E-mail: sgabcan@gmail.com

Drienčany

Farár: Mgr. Štefan Gabčan Adresa: Drienčany 59, 980 23 Teplý Vrch Telefónne číslo: 047/569 62 89, 0918 828 164 E-mail: sgabcan@gmail.com

Gemer

Farár: Adresa: Gemer 195, 982 01 Tornaľa Telefónne číslo: 047/558 21 36

Gemerská Panica

Farár: Adresa: 980 46 Gemerská Panica

Hnúšťa − Brádno

Farárka: Mgr. Iveta Korenková Adresa: Francisciho 81, 981 01 Hnúšťa Telefónne číslo: 047/542 22 58, 0904 437 544 E-mail: hnusta@ecav.sk

Hodejov

Farár:

Hrachovo

Farár: Mgr. Milan Krivda Adresa: Jána Bottu 95, 980 52 Hrachovo Telefónne číslo: 047/569 52 18, 0918 325 291 E-mail: hrachovo@ecav.sk, czhrachovo@gmail.com Web: www.czhrachovo.byethost7.com

Hrušovo

Farár: Adresa: Drienčany 59, 980 23 Teplý Vrch

Klenovec

Farár: Mgr. Roman Roskoš Adresa: Klenovčok 57, 980 55 Klenovec Telefónne číslo: 047/548 42 25, 0902 124 656 E-mail: klenovec@ecav.sk

Kokava nad Rimavicou

Farár: Mgr. Vladimír Ticháň Adresa: Bakulíniho 3, 985 05 Kokava nad Rimavicou Telefónne číslo: 047/429 31 39, 0919 225 401 E-mail: vladimirtichan@icloud.com

Kraskovo

Farár: Adresa: Kraskovo, 980 26 p. Lukovištia

Ožďany

Farár: Adresa: 980 11 Ožďany 356 E-mail: lisakovaviktoria@gmail.com Web: www.ecavrs.sk

Padarovce

Farár: Adresa: 980 24 Padarovce E-mail: lisakovaviktoria@gmail.com Web: www.ecavrs.sk

Rimavská Baňa

Farár: Adresa: 980 53 Rimavská Baňa 22 Telefónne číslo: 047/549 51 75, 0950 469 052

Rimavská Píla

Farár: Adresa: Vansovej 1, 980 61 Rimavská Píla E-mail: rim.pila@ecav.sk

Rimavská Sobota

Farárka: Mgr. Viktória Lisáková Adresa: Cukrovarská 43, 979 01 Rimavská Sobota Telefónne číslo: 047/562 18 67, 0918 828 220 E-mail: rim.sobota@ecav.sk, lisakovaviktoria@gmail.com Web: www.ecavrs.sk

Rimavská Sobota-Vyšná Pokoradz

Farár: Adresa: Vyšná Pokoradz 10, 979 01 Rimavská Sobota E-mail: lisakovaviktoria@gmail.com Web: www.ecavrs.sk

Rimavské Brezovo

Farárka: ThDr. Janka Miháliková Adresa: 980 54 Rimavské Brezovo 97 Telefónne číslo: 047/549 51 75, 0950 469 052 E-mail: janka_mihalikova@centrum.sk Web: www.zbory.ecav.sk/rbrezovo

Tisovec

Farár: Adresa: Malinovského 3, 980 61 Tisovec Telefónne číslo: 047/549 42 22, 0915 805 322 E-mail: ecavtisovec@gmail.com

Tornaľa

Farár: Mgr. Marcel Ištván Adresa: Kostolné nám. 1165/9, 982 01 Tornaľa Telefónne číslo: 047/552 31 55, 0911 602 193 E-mail: tornala@ecav.sk Web: facebook.com/ECAVTornala