Rimavský seniorát

Základné informácie

Názov Rimavský seniorát ECAV na Slovensku
Adresa Cukrovarská 43, 979 01 Rimavská Sobota
Telefónne číslo +421 47 562 18 67, +421 918 828 220
E-mail ris@ecav.sk
Dištrikt Západný dištrikt ECAV na Slovensku
Web www.ecavrs.sk/rimavsky-seniorat
Facebook www.facebook.com/rimavskyseniorat

Kontaktné osoby / pracovníci

Seniorka: Mgr. Viktória Lisáková , +421 918 828 220 , lisakovaviktoria@gmail.com
Seniorálny dozorca: Daniel Poprocký , +421 911 235 284 , dano2345@azet.sk

Cirkevné zbory

Budikovany

Námestná farárka: Mgr. Terézia Gabčanová Adresa: Drienčany 59, 980 23 Teplý Vrch Telefónne číslo: +421 47 569 62 89 E-mail: gabcanova@centrum.sk

Drienčany

Námestný farár: Mgr. Štefan Gabčan Adresa: Drienčany 59, 980 23 Teplý Vrch Telefónne číslo: +421 47 569 62 89 E-mail: sgabcan@gmail.com

Gemer

Administruje: Mgr. Marcel Ištván (Tornaľa) Adresa: Gemer 195, 982 01 Tornaľa Telefónne číslo: +421 47 558 21 36

Gemerská Panica

Administruje: Mgr. Marcel Ištván (Tornaľa) Adresa: 980 46 Gemerská Panica

Hnúšťa − Brádno

Zborová farárka: Mgr. Iveta Korenková Adresa: Francisciho 81, 981 01 Hnúšťa Telefónne číslo: +421 47 542 22 58 E-mail: hnusta@ecav.sk

Hrachovo

Zborový farár: Mgr. Milan Krivda Adresa: Jána Bottu 95, 980 52 Hrachovo Telefónne číslo: +421 47 569 52 18 E-mail: hrachovo@ecav.sk

Hrušovo

Administruje: Mgr. Štefan Gabčan (Drienčany) Adresa: Drienčany 59, 980 23 Teplý Vrch Telefónne číslo: +421 918 828 164 E-mail: sgabcan@gmail.com

Klenovec

Zborový farár: Mgr. Roman Roskoš Adresa: Klenovčok 57, 980 55 Klenovec Telefónne číslo: +421 47 548 42 25

Kokava nad Rimavicou

Námestný farár: Mgr. Vladimír Ticháň Adresa: Bakulíniho 3, 985 05 Kokava nad Rimavicou Telefónne číslo: +421 47 429 31 39 E-mail: vladimirtichan@icloud.com

Kraskovo

Administruje: Mgr. Vladimír Ticháň (Kokava nad Rimavicou) Adresa: Kraskovo, 980 26 p. Lukovištia

Ožďany

Administruje: Mgr. Viktória Lisáková (Rimavská Sobota) Adresa: 980 11 Ožďany 356 Web: www.ecavrs.sk

Padarovce

Administruje: Mgr. Viktória Lisáková (Rimavská Sobota) Adresa: 980 24 Padarovce Web: www.ecavrs.sk

Rimavská Baňa

Administruje: ThDr. Janka Miháliková (Rimavské Brezovo) Adresa: 980 53 Rimavská Baňa 22 Telefónne číslo: +421 47 549 51 75

Rimavská Píla

Zborový kaplán: Mgr. Vladimír Vančík Adresa: Vansovej 1, 980 61 Rimavská Píla E-mail: rim.pila@ecav.sk

Rimavská Sobota

Zborová farárka: Mgr. Viktória Lisáková Adresa: Cukrovarská 43, 979 01 Rimavská Sobota Telefónne číslo: +421 47 562 18 67 E-mail: rim.sobota@ecav.sk Web: www.ecavrs.sk

Rimavská Sobota-Vyšná Pokoradz

Administruje: Mgr. Viktória Lisáková (Rimavská Sobota) Adresa: Vyšná Pokoradz 10, 979 01 Rimavská Sobota Web: www.ecavrs.sk

Rimavské Brezovo

Zborová farárka: ThDr. Janka Miháliková Adresa: 980 54 Rimavské Brezovo 97 Telefónne číslo: +421 47 549 51 75 E-mail: janka_mihalikova@centrum.sk Web: www.zbory.ecav.sk/rbrezovo

Tisovec

Administruje: Mgr. Roman Roskoš (Klenovec) Adresa: Malinovského 3, 980 61 Tisovec Telefónne číslo: +421 47 549 42 22, +421 915 805 322 E-mail: ecavtisovec@gmail.com

Tornaľa

Zborový farár: Mgr. Marcel Ištván Adresa: Kostolné nám. 1165/9, 982 01 Tornaľa Telefónne číslo: +421 47 552 31 55 E-mail: tornala@ecav.sk
Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.