Rimavský seniorát

Základné informácie

Názov Rimavský seniorát ECAV na Slovensku
Adresa Cukrovarská 43, 979 01 Rimavská Sobota
Telefónne číslo +421 47 562 18 67, +421 918 828 220
E-mail ris@ecav.sk
Dištrikt Západný dištrikt ECAV na Slovensku
Web www.ecavrs.sk/rimavsky-seniorat
Facebook www.facebook.com/rimavskyseniorat

Kontaktné osoby / pracovníci

Seniorka: Mgr. Viktória Lisáková , +421 918 828 220 , lisakovaviktoria@gmail.com
Seniorátny dozorca: Daniel Poprocký , +421 911 235 284 , dano2345@azet.sk

Cirkevné zbory

Budikovany

Zborová farárka: Mgr. Terézia Gabčanová Adresa: Drienčany 59, 980 23 Teplý Vrch Telefónne číslo: +421 47 569 62 89 E-mail: gabcanova@centrum.sk

Drienčany

Zborový farár: Mgr. Štefan Gabčan Zborová dozorkyňa: Mgr. Lenka Škytová Adresa: Drienčany 59, 980 23 Teplý Vrch Telefónne číslo: +421 47 569 62 89 E-mail: sgabcan@gmail.com

Gemer

Administruje: Mgr. Viktória Lisáková (Rimavská Sobota) Zborový dozorca: Mgr. Tomáš Kiss Adresa: Gemer 195, 982 01 Tornaľa Telefónne číslo: +421 47 558 21 36 E-mail: macino21@gmail.com

Gemerská Panica

Administruje: Mgr. Viktória Lisáková (Rimavská Sobota) Zborový dozorca: Zoltán Istók Adresa: 980 46 Gemerská Panica E-mail: macino21@gmail.com

Hnúšťa − Brádno

Zborová farárka: Mgr. Iveta Korenková Zborová dozorkyňa: PharmDr. Viera Sihelská Adresa: Francisciho 81, 981 01 Hnúšťa Telefónne číslo: +421 47 542 22 58 E-mail: hnusta@ecav.sk

Hrachovo

Zborový farár: Mgr. Milan Krivda Adresa: Jána Bottu 95, 980 52 Hrachovo Telefónne číslo: +421 918 325 291 E-mail: hrachovo@ecav.sk

Hrušovo

Administruje: Mgr. Štefan Gabčan (Drienčany) Zborový dozorca: Maroš Pivnik Adresa: Drienčany 59, 980 23 Teplý Vrch Telefónne číslo: +421 918 828 164 E-mail: sgabcan@gmail.com

Klenovec

Zborový farár: Mgr. Roman Roskoš Zborová dozorkyňa: Mgr. Stanislava Zvarová Adresa: Klenovčok 57, 980 55 Klenovec Telefónne číslo: +421 47 548 42 25 E-mail: roman.roskos@gmail.com

Kokava nad Rimavicou

Zborový farár: Mgr. Vladimír Ticháň Zborová dozorkyňa: Ing. Jaroslava Maceková Adresa: Bakulíniho 3, 985 05 Kokava nad Rimavicou Telefónne číslo: +421 47 429 31 39 E-mail: vladimirtichan@icloud.com

Kraskovo

Administruje: ThDr. Janka Miháliková (Rimavské Brezovo) Zborový dozorca: Ján Benda Adresa: Kraskovo, 980 26 p. Lukovištia E-mail: janka_mihalikova@centrum.sk

Ožďany

Administruje: Mgr. Viktória Lisáková (Rimavská Sobota) Zborový dozorca: Vladimír Lupták Adresa: 980 11 Ožďany 356 Web: www.ecavrs.sk

Padarovce

Administruje: Mgr. Viktória Lisáková (Rimavská Sobota) Zborová dozorkyňa: Ildikó Lörinczová Adresa: 980 24 Padarovce Web: www.ecavrs.sk

Rimavská Píla

Námestný farár: ThDr. Marián Bodolló, PhD. Zborový dozorca: Ing. Ján Belica ml. Adresa: Vansovej 1, 980 61 Rimavská Píla E-mail: rim.pila@ecav.sk

Rimavská Sobota

Zborová farárka: Mgr. Viktória Lisáková Zborový dozorca: Ing. Ján Fiľo Adresa: Cukrovarská 43, 979 01 Rimavská Sobota Telefónne číslo: +421 47 562 18 67 E-mail: rim.sobota@ecav.sk Web: www.ecavrs.sk

Rimavská Sobota-Vyšná Pokoradz

Administruje: Mgr. Milan Krivda (Hrachovo) Adresa: Vyšná Pokoradz 34, 979 01 Rimavská Sobota Web: www.ecavrs.sk

Rimavské Brezovo

Zborová farárka: ThDr. Janka Miháliková Zborová dozorkyňa: Eva Pačmárová Adresa: 980 54 Rimavské Brezovo 97 Telefónne číslo: +421 47 549 51 75 E-mail: janka_mihalikova@centrum.sk Web: www.rimavskebrezovo.ecav.sk

Tisovec

Administruje: Mgr. Vladimír Ticháň (Kokava nad Rimavicou) Zborový dozorca: Juraj Maťko Adresa: Malinovského 3, 980 61 Tisovec Telefónne číslo: +421 47 549 42 22, +421 915 805 322 E-mail: ecavtisovec@gmail.com Web: https://www.tisovec.ecav.sk/

Tornaľa

Zborový kaplán: Mgr. Matúš Korenko Zborový dozorca: Daniel Poprocký Adresa: Kostolné nám. 1165/9, 982 01 Tornaľa Telefónne číslo: +421 47 552 31 55 E-mail: tornala@ecav.sk