Rimavská Sobota-Vyšná Pokoradz

Základné informácie

Názov Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Rimavská Sobota-Vyšná Pokoradz
Adresa Vyšná Pokoradz 34, 979 01 Rimavská Sobota
Telefónne číslo
E-mail
Seniorát Rimavský seniorát ECAV na Slovensku
Administrovaný zo zboru Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Hrachovo
Web www.ecavrs.sk

Kontaktné osoby / pracovníci

Kantor: Jaroslav Schefčík
Kantorka: Katarína Schefčíková
Kurátorka: Ľubica Astalošová
Administruje: Mgr. Milan Krivda , +421 918 325 291 , czhrachovo@gmail.com

Ďalšie informácie

Služby Božie sa konajú 1. nedeľu v mesiaci o 14:00 v Rimavskej Sobote-Vyšnej Pokoradzi a 1 nedeľu v mesiaci o 15:30 v Horných Zahoranoch.