Základné informácie

Názov Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Hrachovo
Adresa Jána Bottu 95, 980 52 Hrachovo
Telefónne číslo +421 918 325 291
E-mail hrachovo@ecav.sk
Seniorát Rimavský seniorát ECAV na Slovensku

Kontaktné osoby / pracovníci

Zborový farár: Mgr. Milan Krivda , +421 918 325 291 , czhrachovo@gmail.com
Kantor: Patrik Ďurovič
Zborová poddozorkyňa: Elena Šefčíková

Ďalšie informácie

Služby Božie sa konajú 1. a 3. nedeľu v mesiaci o 9:30 v Hrachove a  2. a 4. nedeľu o 9:45 vo Veľkých Teriakovciach.  

Služby Božie sú  2. a 4. nedeľu v mesiaci o 11:00 v Nižnom Skálniku a 3. nedeľu o 11:00 v Čerenčanoch, 1. nedeľu (apríl až október podľa dohody) o 11:00 v Malých Teriakovciach, 4. nedeľu v mesiaci (apríl až október) o 14:00  v obci Kociha a 2x ročne v Krásnej. 

Zbory administrované týmto zborom