Základné informácie

Názov Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Drienčany
Adresa Drienčany 59, 980 23 Teplý Vrch
Telefónne číslo +421 47 569 62 89
E-mail sgabcan@gmail.com
Seniorát Rimavský seniorát ECAV na Slovensku

Kontaktné osoby / pracovníci

Zborový farár: Mgr. Štefan Gabčan , +421 918 828 164 , sgabcan@gmail.com
Zborová dozorkyňa: Mgr. Lenka Škytová

Ďalšie informácie

Služby Božie sa konajú striedavo 1x za mesiac o 9.30 hod. v Drienčanoch, o 9.30 hod. v Teplom Vrchu. V Ostranoch a v Papči podľa dohody.

Zbory administrované týmto zborom