Základné informácie

Názov Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Hrušovo
Adresa Drienčany 59, 980 23 Teplý Vrch
Telefónne číslo +421 918 828 164
E-mail sgabcan@gmail.com
Seniorát Rimavský seniorát ECAV na Slovensku
Administrovaný zo zboru Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Drienčany

Kontaktné osoby / pracovníci

Zborový dozorca: Maroš Pivnik
Kantor: Maroš Pivnik
Kantorka: Ivana Rapčanová
Administruje: Mgr. Štefan Gabčan , +421 918 828 164 , sgabcan@gmail.com

Ďalšie informácie

Služby Božie sa konajú striedavo 1x za mesiac o  9:30 v Striežovciach, o 11:00 v Hrušove a o 11:00 v Lipovci.