Rimavská Píla

Základné informácie

Názov Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Rimavská Píla
Adresa Vansovej 1, 980 61 Rimavská Píla
Telefónne číslo
E-mail rim.pila@ecav.sk
Seniorát Rimavský seniorát ECAV na Slovensku

Kontaktné osoby / pracovníci

Námestný farár: ThDr. Marián Bodolló, PhD. , +421 910 629 613 , body21@pobox.sk
Zborový dozorca: Ing. Ján Belica ml. , rim.pila@ecav.sk
Kantorka: Mgr. Alica Brsková

Ďalšie informácie

Služby Božie sa konajú každú nedeľu o 11.00 hod. v Rimavskej Píle.