Rimavská Píla

Základné informácie

Názov Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Rimavská Píla
Adresa Vansovej 1, 980 61 Rimavská Píla
Telefónne číslo
E-mail rim.pila@ecav.sk
Seniorát Rimavský seniorát ECAV na Slovensku
Administrovaný zo zboru Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Klenovec

Kontaktné osoby / pracovníci

Zborový dozorca: Ing. Ján Belica ml. , rim.pila@ecav.sk
Kantorka: Mgr. Alica Brsková
Administruje: Mgr. Roman Roskoš , +421 902 124 656 , roman.roskos@gmail.com

Ďalšie informácie

Služby Božie sa konajú každú nedeľu o 11:00 v Rimavskej Píle.