Základné informácie

Názov Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Kraskovo
Adresa Kraskovo, 980 26 p. Lukovištia
Telefónne číslo
E-mail janka_mihalikova@centrum.sk
Seniorát Rimavský seniorát ECAV na Slovensku
Administrovaný zo zboru Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Rimavské Brezovo

Kontaktné osoby / pracovníci

Zborový dozorca: Ján Benda
Administruje: ThDr. Janka Miháliková , +421 950 469 052 , janka_mihalikova@centrum.sk

Ďalšie informácie

Služby Božie sú v 4. nedeľu v mesiaci - 13:00 Kraskovo, 14:00 Lukovištia, 15:00 Babinec.