Základné informácie

Názov Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Klenovec
Adresa Klenovčok 57, 980 55 Klenovec
Telefónne číslo +421 47 548 42 25
E-mail roman.roskos@gmail.com
Seniorát Rimavský seniorát ECAV na Slovensku

Kontaktné osoby / pracovníci

Zborový farár: Mgr. Roman Roskoš , +421 902 124 656 , roman.roskos@gmail.com
Zborová dozorkyňa: Mgr. Stanislava Zvarová
Kantorka: Mgr. Diana Roskošová

Ďalšie informácie

Služby Božie sa konajú každú nedeľu o 10.00 hod.

Zbory administrované týmto zborom