Základné informácie

Názov Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Padarovce
Adresa 980 24 Padarovce
Telefónne číslo
E-mail
Seniorát Rimavský seniorát ECAV na Slovensku
Administrovaný zo zboru Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Rimavská Sobota
Web www.ecavrs.sk

Kontaktné osoby / pracovníci

Zborová dozorkyňa: Ildikó Lörinczová
Kantor: Jaroslav Schefčík
Kantorka: Katarína Schefčíková
Administruje: Mgr. Viktória Lisáková , +421 918 828 220 , lisakovaviktoria@gmail.com

Ďalšie informácie

Služby Božie sa konajú 3. nedeľu v mesiaci o 13:30 v Dražiciach a o 15:00 v Padarovciach, obe v maďarskom jazyku.