Rimavská Sobota

Základné informácie

Názov Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Rimavská Sobota
Adresa Cukrovarská 43, 979 01 Rimavská Sobota
Telefónne číslo +421 47 562 18 67
E-mail rim.sobota@ecav.sk
Seniorát Rimavský seniorát ECAV na Slovensku
Web www.ecavrs.sk

Kontaktné osoby / pracovníci

Zborová farárka: Mgr. Viktória Lisáková , +421 918 828 220 , lisakovaviktoria@gmail.com
Zborový dozorca: Ing. Ján Fiľo
Kantor: Jaroslav Schefčík
Kantorka: Katarína Schefčíková

Ďalšie informácie

Služby Božie sa konajú každú nedeľu o 9.30 hod. v slovenčine a o 11.00 hod. v maďarčine v Rimavskej Sobote. SB v Domove dôchodcov sú po dohode v strede týždňa s návštevami a vo filiálkach striedavo v letnom období.

Zbory administrované týmto zborom