Gemerská Panica

Základné informácie

Názov Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Gemerská Panica
Adresa 980 46 Gemerská Panica
Telefónne číslo
E-mail macino21@gmail.com
Seniorát Rimavský seniorát ECAV na Slovensku
Administrovaný zo zboru Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Rimavská Sobota

Kontaktné osoby / pracovníci

Zborový dozorca: Zoltán Istók
Administruje: Mgr. Viktória Lisáková , +421 918 828 220 , lisakovaviktoria@gmail.com

Ďalšie informácie

Služby Božie sa konajú v nasledujúcich miestach a časoch: 1. nedeľa v mesiaci Gemerská Panica o 14.00 hod., 2. a 4. nedeľa v mesiaci Bohúňovo o 14.00 hod., 1. nedeľa v mesiaci Čoltovo o 15.00 hod., 2. nedeľa v mesiaci Meliata o 15.00 hod., 3. nedeľa v mesiaci Bretka o 15.00 hod. a 4. nedeľa v mesiaci Gemerská Hôrka o 15:00.