Základné informácie

Názov Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Ožďany
Adresa 980 11 Ožďany 356
Telefónne číslo
E-mail
Seniorát Rimavský seniorát ECAV na Slovensku
Administrovaný zo zboru Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Rimavská Sobota
Web www.ecavrs.sk

Kontaktné osoby / pracovníci

Zborový dozorca: Vladimír Lupták
Kantor: Jaroslav Schefčík
Kantorka: Katarína Schefčíková
Administruje: Mgr. Viktória Lisáková , +421 918 828 220 , lisakovaviktoria@gmail.com

Ďalšie informácie

Služby Božie sa konajú 4. nedeľu o 14:00 v Ožďanoch.