Rimavská Baňa

Základné informácie

Názov Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Rimavská Baňa
Adresa
Telefónne číslo
E-mail
Seniorát Rimavský seniorát ECAV na Slovensku

Ďalšie informácie

filiálka CZ ECAV Rimavské Brezovo