Kokava nad Rimavicou

Základné informácie

Názov Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Kokava nad Rimavicou
Adresa Bakulíniho 3, 985 05 Kokava nad Rimavicou
Telefónne číslo +421 47 429 31 39
E-mail vladimirtichan@icloud.com
Seniorát Rimavský seniorát ECAV na Slovensku

Kontaktné osoby / pracovníci

Zborový farár: Mgr. Vladimír Ticháň , +421 919 225 401 , vladimirtichan@icloud.com
Zborová dozorkyňa: Ing. Jaroslava Maceková
Kantor: Andreas Heinzig
Kantorka: Mgr. Veronika Ticháňová, PhD.

Ďalšie informácie

Služby Božie sa konajú každú nedeľu o 9.00 hod.

Zbory administrované týmto zborom