Základné informácie

Názov Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Budikovany
Adresa Drienčany 59, 980 23 Teplý Vrch
Telefónne číslo +421 47 569 62 89
E-mail gabcanova@centrum.sk
Seniorát Rimavský seniorát ECAV na Slovensku

Kontaktné osoby / pracovníci

Zborová farárka: Mgr. Terézia Gabčanová , +421 918 828 124 , gabcanova@centrum.sk
Zástupca zborového dozorcu: Mgr. Ivan Gecko

Ďalšie informácie

Služby Božie sa konajú striedavo 1x za mesiac o 9.30 hod. v Slizkom a o 11.00 hod. v Budikovanoch a Hostišovciach.