Turčiansky seniorát

Základné informácie

Názov Turčiansky seniorát ECAV na Slovensku
Adresa Námestie Žilinskej synody 2, 010 01 Žilina
Telefónne číslo +421 41 562 56 27, +421 918 828 332
E-mail tus@ecav.sk
Dištrikt Východný dištrikt ECAV na Slovensku
Web http://tus.lutheran.sk

Kontaktné osoby / pracovníci

Senior: Mgr. Marián Kaňuch , PhD. , +421 918 828 332 , ecavza@ecavza.sk
Konsenior: Mgr. Miroslav Eštok , +421 918 828 315 , mir.estok@gmail.com
Konsenior: Mgr. Milan Kubík , +421 905 741 472 , kubikm3@gmail.com
Seniorálna kaplánka: Mgr. Lenka Janotková , +421 918 828 370 , lanaskaa@gmail.com
Seniorálny dozorca: Ing. Ján Beňuch , zilina@ecav.sk, benuch@verexzilina.sk

Cirkevné zbory

Blatnica

Zborový farár: Mgr. Tomáš German Adresa: 038 15 Blatnica 155 Telefónne číslo: +421 43 494 82 34 E-mail: farablatnica@gmail.com

Háj

Zborový farár: Mgr. Tomáš Lipovský Adresa: Háj 67, 039 01 p. Turčianske Teplice Telefónne číslo: +421 911 122 510 E-mail: ecavhaj@gmail.com Web: www.ecavhaj.sk

Ivančiná

Zborový farár: Mgr. Zdenko Zacher Adresa: 038 45 Ivančiná 38 Telefónne číslo: +421 43 496 21 31 E-mail: ivancina@gaya.sk

Košeca

Administruje: Mgr. Marek Hrivňák (Súľov-Hradná) Adresa: Dolný majer 754/6, 018 64 Košeca Telefónne číslo: +421 904 172 367 E-mail: koseca@ecav.sk Web: www.ecav-koseca.eu

Krpeľany

Zborový farár: Mgr. Pavel Tomka Adresa: Farská 85/2, 038 54 Krpeľany Telefónne číslo: +421 43 429 53 83 E-mail: krpelany@ecav.sk Web: www.krpelany.ecav.eu

Lazy pod Makytou

Zborový farár: Mgr. Peter Fabok Adresa: 020 55 Lazy pod Makytou 232 Telefónne číslo: +421 42 468 19 39 E-mail: lazy@ecav.sk, lazypodmakytou@gmail.com Web: www.lazypodmakytou.ecav.eu

Martin

Zborový farár: Mgr. Milan Kubík Adresa: M. R. Štefánika 13, 036 01 Martin Telefónne číslo: +421 43 413 21 54, +421 905 511 926 E-mail: ecavmartin@gmail.com Web: www.ecavmt.sk

Martin-Záturčie

Zborová farárka: Mgr. Margita Dieová Adresa: Riečiny 4, 036 01 Martin-Záturčie Telefónne číslo: +421 43 423 92 91 E-mail: zaturcie@ecav.sk

Mošovce

Zborová farárka: Mgr. Andrea Cabadová Adresa: Krčméryho 142, 038 21 Mošovce Telefónne číslo: +421 43 494 43 95 E-mail: mosovce@ecav.sk Web: www.faramosovce.szm.sk

Necpaly

Zborový farár: Mgr. Belo Húska Adresa: 038 12 Necpaly 39 Telefónne číslo: +421 43 429 61 04 E-mail: necpaly@ecav.sk Web: sites.google.com/site/necpalyecav

Považská Bystrica

Diakon: Ľubomír Marcina Adresa: Školská 227/3, 017 01 Považská Bystrica Telefónne číslo: +421 918 828 514 E-mail: info@diakoniakoseca.sk Web: www.pb.ecav.eu

Príbovce

Zborový farár: Mgr. Marek Szabó Adresa: 038 42 Príbovce 117 Telefónne číslo: +421 43 429 41 26

Púchov

Zborový farár: Mgr. Dušan Cina Adresa: Royova 4, 020 01 Púchov Telefónne číslo: +421 918 828 385 E-mail: puchov@ecav.sk Web: www.ecavpuchov.sk

Slovenské Pravno

Zborová farárka: Mgr. Zlatica Karásková Adresa: 038 22 Slovenské Pravno 310 Telefónne číslo: +421 43 496 21 92 E-mail: farapravno@gmail.com

Sučany

Zborový farár: Mgr. Daniel Beňuch Adresa: Nám. SNP 22, 038 52 Sučany Telefónne číslo: +421 43 429 31 36 E-mail: ecavsu@gmail.com Web: www.ecavsu.sk

Súľov-Hradná

Zborový farár: Mgr. Marek Hrivňák Adresa: Súľov 203, 013 52 Súľov-Hradná Telefónne číslo: +421 41 557 40 14 E-mail: sulovhradna@ecav.sk

Turany

Námestná farárka: Mgr. Danica Fojtíková Adresa: Komenského 313/2, 038 53 Turany Telefónne číslo: +421 944 409 389 E-mail: ecavturany@gmail.com

Turčianske Jaseno

Zborová farárka: Mgr. Jana Keliarová Adresa: Turčianske Jaseno 70, 038 02 p. Dražkovce Telefónne číslo: +421 43 426 21 85

Vrútky

Zborový farár: ThDr. Marián Krivuš Adresa: Horná Kružná 18, 038 61 Vrútky Telefónne číslo: +421 43 428 43 88 E-mail: czvrutky@gmail.com Web: www.vrutky.estranky.sk

Záriečie

Zborový farár: Mgr. Miroslav Eštok Adresa: 020 52 Záriečie 192 Telefónne číslo: +421 918 828 315 Web: www.ecav.zariecie.sk

Zemianske Kostoľany

Zborový kaplán: Mgr. Emil Hankovský Adresa: Nedožerská cesta 4, 971 01 Prievidza Telefónne číslo: +421 46 548 86 08, +421 918 828 356, +421 950 598 396 E-mail: fara@ecavprievidza.sk, zem.kostolany@ecav.sk Web: www.ecavprievidza.sk

Žilina

Zborový farár: Mgr. Marián Kaňuch , PhD. Adresa: Námestie Žilinskej synody 2, 010 01 Žilina Telefónne číslo: +421 41 562 56 27, +421 918 828 332 E-mail: ecavza@ecavza.sk Web: www.ecavza.sk
Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.