Turčiansky seniorát

Základné informácie

Názov Turčiansky seniorát ECAV na Slovensku
Adresa Námestie Žilinskej synody 2, 010 01 Žilina
Telefónne číslo 041/562 56 27, 0918 828 332
E-mail tus@ecav.sk
Dištrikt Východný dištrikt ECAV na Slovensku
Web http://tus.lutheran.sk

Kontaktné osoby / pracovníci

Senior: Mgr. Marián Kaňuch , PhD.
Konsenior: Mgr. Miroslav Eštok , +421918828315 , mir.estok@gmail.com
Konsenior: Mgr. Milan Kubík , +421905741472
Seniorálny dozorca: Ing. Ján Beňuch , zilina@ecav.sk, benuch@verexzilina.sk

Cirkevné zbory

Blatnica

Farár: Mgr. Tomáš German Adresa: 038 15 Blatnica 155 Telefónne číslo: 043/494 82 34, 0918 828 357 E-mail: blatnica@ecav.sk, farablatnica@gmail.com

Háj

Farár: Mgr. Tomáš Lipovský Adresa: Háj 67, 039 01 p. Turčianske Teplice Telefónne číslo: 0911 122 510 E-mail: ecavhaj@gmail.com Web: www.ecavhaj.sk

Ivančiná

Farár: Mgr. Zdenko Zacher Adresa: 038 45 Ivančiná 38 Telefónne číslo: 043/496 21 31 E-mail: ivancina@ecav.sk, ivancina@gaya.sk

Košeca

Farár: Adresa: Dolný majer 754/6, 018 64 Košeca Telefónne číslo: 0904 172 367, 0940 515 133 E-mail: koseca@ecav.sk Web: www.ecav-koseca.eu

Krpeľany

Farár: Mgr. Pavel Tomka Adresa: Farská 85/2, 038 54 Krpeľany Telefónne číslo: 043/429 53 83 E-mail: krpelany@ecav.sk Web: www.krpelany.ecav.eu

Lazy pod Makytou

Farár: Mgr. Peter Fabok Adresa: 020 55 Lazy pod Makytou 232 Telefónne číslo: 042/468 19 39, 0918 828 488 E-mail: lazy@ecav.sk, lazypodmakytou@gmail.com Web: www.lazypodmakytou.ecav.eu

Martin

Farár: Mgr. Milan Kubík Adresa: M. R. Štefánika 13, 036 01 Martin Telefónne číslo: 043/413 21 54, 0905 511 926 E-mail: ecavmartin@gmail.com Web: www.ecavmt.sk

Martin-Záturčie

Farárka: Mgr. Margita Dieová Adresa: Riečiny 4, 036 01 Martin-Záturčie Telefónne číslo: 043/423 92 91, 0918 828 330 E-mail: zaturcie@ecav.sk

Mošovce

Farárka: Mgr. Andrea Cabadová Adresa: Krčméryho 142, 038 21 Mošovce Telefónne číslo: 043/494 43 95 E-mail: mosovce@ecav.sk Web: www.faramosovce.szm.sk

Necpaly

Farár: Mgr. Belo Húska Adresa: 038 12 Necpaly 39 Telefónne číslo: 043/429 61 04, 0918 828 323 E-mail: necpaly@ecav.sk Web: sites.google.com/site/necpalyecav

Považská Bystrica

Farár: Adresa: Školská 227/3, 017 01 Považská Bystrica Telefónne číslo: 0918 828 514 E-mail: ecav.pb@stonline.sk Web: www.pb.ecav.eu

Príbovce

Farár: Mgr. Marek Szabó Adresa: 038 42 Príbovce 117 Telefónne číslo: 043/429 41 26, 0918 720 164 Web: www.facebook.com/ECAV-Pr%C3%ADbovce-483672398313607/

Púchov

Farár: Adresa: Royova 4, 020 01 Púchov Telefónne číslo: 042/463 10 74, 0918 828 362 E-mail: puchov@ecav.sk Web: www.ecavpuchov.sk

Slovenské Pravno

Farárka: Mgr. Zlatica Karásková Adresa: 038 22 Slovenské Pravno 310 Telefónne číslo: 043/496 21 92 E-mail: farapravno@gmail.com

Sučany

Farár: Mgr. Daniel Beňuch Adresa: Nám. SNP 22, 038 52 Sučany Telefónne číslo: 043/429 31 36, Beňuch 0904 473 150, Beňuchová 0902 291 792 E-mail: ecavsu@gmail.com Web: www.ecavsu.sk

Súľov-Hradná

Farár: Mgr. Marek Hrivňák Adresa: Súľov 203, 013 52 Súľov-Hradná Telefónne číslo: 041/557 40 14, 0940 515 133 E-mail: sulovhradna@ecav.sk

Turany

Farár: Adresa: Komenského 313/2, 038 53 Turany Telefónne číslo: 0940 716 740 E-mail: ecavturany@outlook.sk Web: www.ecavturany.eu

Turčianske Jaseno

Farárka: Mgr. Jana Keliarová Adresa: Turčianske Jaseno 70, 038 02 p. Dražkovce Telefónne číslo: 043/426 21 85, 0904 149 845 E-mail: tur.jaseno@ecav.sk

Vrútky

Farár: ThDr. Marián Krivuš Adresa: Horná Kružná 18, 038 61 Vrútky Telefónne číslo: 043/428 43 88, 0911 349 355 E-mail: czvrutky@gmail.com Web: www.vrutky.estranky.sk

Zemianske Kostoľany

Farárka: Mgr. Blanka Kostelná PN Adresa: Nedožerská cesta 4, 971 01 Prievidza Telefónne číslo: fara 046/548 86 08, administrator 0918/ 828 356, kaplán 0950/ 598 396 E-mail: fara@ecavprievidza.sk Web: www.ecavprievidza.sk

Záriečie

Farár: Mgr. Miroslav Eštok Adresa: 020 52 Záriečie 192 Telefónne číslo: 0918 828 315 E-mail: ecav@zariecie.sk Web: www.ecav.zariecie.sk

Žilina

Farár: Mgr. Marián Kaňuch , PhD. Adresa: Martina Rázusa 1290/4, 010 01 Žilina Telefónne číslo: 041/562 56 27, 0918 828 332 E-mail: ecavza@ecavza.sk Web: www.ecavza.sk