Martin-Záturčie

Základné informácie

Názov Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Martin-Záturčie
Adresa Riečiny 4, 036 01 Martin-Záturčie
Telefónne číslo +421 43 423 92 91
E-mail zaturcie@ecav.sk
Seniorát Turčiansky seniorát ECAV na Slovensku

Kontaktné osoby / pracovníci

Zborová farárka: Mgr. Margita Dieová , +421 918 828 330 , zaturcie@ecav.sk
Zborový dozorca: Ing. Pavol Pokrievka
Kantor: Peter Mamatej

Ďalšie informácie

Služby Božie sa konajú každú nedeľu o 9:00 v Záturčí a o 14:00 v Priekope.