Slovenské Pravno

Základné informácie

Názov Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Slovenské Pravno
Adresa 038 22 Slovenské Pravno 310
Telefónne číslo +421 43 496 21 92
E-mail farapravno@gmail.com
Seniorát Turčiansky seniorát ECAV na Slovensku

Kontaktné osoby / pracovníci

Námestná farárka: Mgr. Zlatica Karásková , +421 917 722 154 , farapravno@gmail.com
Zborová dozorkyňa: Jana Dírerová
Kantor: PhDr. Monika Kalnická

Ďalšie informácie

Služby Božie sa konajú každú nedeľu o 10:45 v Slovenskom Pravne a nešporné o 14:00 1x za mesiac striedavo v šiestich filiálkach.