Základné informácie

Názov Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Príbovce
Adresa 038 42 Príbovce 117
Telefónne číslo +421 43 429 41 26
E-mail
Seniorát Turčiansky seniorát ECAV na Slovensku
Facebook www.facebook.com/ECAV-Pr%C3%ADbovce-483672398313607/

Kontaktné osoby / pracovníci

Zborový farár: Mgr. Marek Szabó , +421 918 995 908 , szabo.slovakweb@seznam.cz
Námestná farárka: Mgr. Zuzana Szabóová , +421 918 720 164 , z.von.heudorf@zmail.sk
Zborový dozorca: Peter Šalát
Kantorka: Mgr. art. Lucia Dobošová

Ďalšie informácie

Mgr. Zuzana Szabóová je na kaplánskom mieste.

Služby Božie sa konajú každú nedeľu o 9:30 v Príbovciach, 1. a 3. nedeľu v mesiaci o 11:00 v Košťanoch a 2. a 4. nedeľu v mesiaci o 11:00 v Slovanoch.