Základné informácie

Názov Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Háj
Adresa Háj 67, 039 01 p. Turčianske Teplice
Telefónne číslo +421 911 122 510
E-mail ecavhaj@gmail.com
Seniorát Turčiansky seniorát ECAV na Slovensku
Web www.ecavhaj.sk
Facebook https://www.facebook.com/ecavhaj/?ref=br_rs

Kontaktné osoby / pracovníci

Zborový farár: Mgr. Tomáš Lipovský , +421 911 122 510 , ecavhaj@gmail.com
Námestná farárka: Mgr. Zuzana Lipovská
Zborový dozorca: Ing. Branislav Záborský
Kantorka: Mgr. Katarína Záborská

Ďalšie informácie

Mgr. Zuzana Lipovská je na kaplánskom mieste.

Služby Božie sa konajú každú nedeľu o 9:00 v Háji, 1. a 3. nedeľu v mesiaci o 10:45 v Dolnej Štubni, 2. a 4. nedeľu o 10:45 v Turčianskych Tepliciach-Vieska a 5. nedeľu o 10:45 v Hornej Štubni. Služby Božie sú 1. a 3. nedeľu v mesiaci o 14:00 v Hornej Štubni a 2. a 4. nedeľu o 14:00 v Turčeku. V Čremošnom sa konajú SB príležitostne.