Základné informácie

Názov Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Necpaly
Adresa 038 12 Necpaly 39
Telefónne číslo +421 43 429 61 04
E-mail necpaly@ecav.sk
Seniorát Turčiansky seniorát ECAV na Slovensku
Web sites.google.com/site/necpalyecav
Facebook https://www.facebook.com/ECAV-Necpaly-124091021011488/

Kontaktné osoby / pracovníci

Zborový farár: Mgr. Belo Húska , +421 918 828 323 , necpaly@ecav.sk
Zborový dozorca: Ing. Ján Feja
Kantorka: Mgr. Lucia Bielická
Kantorka: Renáta Sumková
Kantor: Mgr. art. Martin Zachar
Zborový poddozorca: Marek Gallo

Ďalšie informácie

Služby Božie (SB) sa konajú každú nedeľu o 9:45 v Necpaloch, 1. a 3. nedeľu v mesiaci o 11:00 v Belej- Duliciach, 2. a 4. nedeľu o 11:00 v Žabokrekoch.  Popoludní prebiehajú SB 2. nedeľu v mesiaci o 14:00 vo Folkušovej a o 15:00 v Daňovej.