Turčianske Jaseno

Základné informácie

Názov Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Turčianske Jaseno
Adresa Turčianske Jaseno 70, 038 02 p. Dražkovce
Telefónne číslo +421 43 426 21 85
E-mail
Seniorát Turčiansky seniorát ECAV na Slovensku
Facebook https://www.facebook.com/ECAV-Tur%C4%8Diansk%C3%A9-Jaseno-114053013370349

Kontaktné osoby / pracovníci

Zborová farárka: Mgr. Jana Keliarová , +421 904 149 845 , kovacikovajanka87@gmail.com
Zborový dozorca: Peter Krško
Kantorka: Eva Rojková

Ďalšie informácie

Služby Božie sa konajú každú nedeľu o 10.00 hod.