Základné informácie

Názov Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Martin
Adresa M. R. Štefánika 13, 036 01 Martin
Telefónne číslo +421 905 511 926
E-mail ecavmartin@gmail.com
Seniorát Turčiansky seniorát ECAV na Slovensku
Web www.ecavmt.sk

Kontaktné osoby / pracovníci

Zborový farár: Mgr. Milan Kubík , +421 905 741 472 , kubikm3@gmail.com
Zborová kaplánka: Mgr. Slávka Danielová , +421 907 770 858 , slavkadaniel@gmail.com
Zborová kaplánka: Mgr. Paulína Šofranková , +421 944 642 564 , paulina.sofrankova@gmail.com
Zborový dozorca: doc. RNDr. Mgr. Adrián Kacian, PhD. , +421 918 828 560 , adrian.kacian@gmail.com
Kantorka: Mgr. Slávka Danielová
Kantorka: PaedDr. Renáta Hrkútová
Kantor: doc. Ing. Štefan Husár, PhD.
Kantorka: Lenka Kramárová
Kantor: Samuel Moric
Kantorka: Martina Šuvadová

Ďalšie informácie

Služby Božie (SB) v Martine sa konajú každú nedeľu o 8.30 hod. a o 10.00 hod. O 11.00 hod. sú SB v kaplnke Univerzitnej nemocnice Martin. V Bystričke sú SB 1. a 3. nedeľu v mesiaci o 14.30 hod.

V Dražkovciach a Diakovej sú SB každú druhú stredu o 17.00 hod. Každý druhý štvrtok v mesiaci sa konajú SB o 15.00 hod. v Domove dôchodcov na Ľadovni a každý druhý štvrtok o 10.00 hod. v Domove sociálnych služieb Medik M. SB bývajú aj posledný štvrtok v mesiaci v DSS Podháj. 

Sestra kaplánka Slávka Danielová je zborová kaplánka na farárskom mieste.