Základné informácie

Názov Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Blatnica
Adresa 038 15 Blatnica 155
Telefónne číslo +421 43 494 82 34
E-mail farablatnica@gmail.com
Seniorát Turčiansky seniorát ECAV na Slovensku

Kontaktné osoby / pracovníci

Zborový farár: Mgr. Tomáš German , +421 918 828 357 , tommygerman@gmail.com
Zborový dozorca: Ing. Peter Špánik
Kantorka: Beata Markušovská

Ďalšie informácie

Služby Božie sa konajú každú nedeľu o 9:00.