Lazy pod Makytou

Základné informácie

Názov Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Lazy pod Makytou
Adresa 020 55 Lazy pod Makytou 232
Telefónne číslo +421 918 828 488
E-mail lazy@ecav.sk, lazypodmakytou@gmail.com
Seniorát Turčiansky seniorát ECAV na Slovensku
Web www.lazypodmakytou.ecav.eu
Facebook https://www.facebook.com/groups/142450622435753/

Kontaktné osoby / pracovníci

Zborový farár: Mgr. Peter Fabok , +421 918 828 488 , lazypodmakytou@gmail.com
Zborový dozorca: Milan Fujerík
Kantor: Milan Michňo

Ďalšie informácie

Služby Božie sa konajú každú nedeľu o 10:45.


Zbory administrované týmto zborom