Základné informácie

Názov Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Košeca
Adresa Dolný majer 754/6, 018 64 Košeca
Telefónne číslo +421 944 242 530
E-mail koseca@ecav.sk
Seniorát Turčiansky seniorát ECAV na Slovensku
Web www.ecav-koseca.eu
Facebook www.facebook.com/ECAV.Koseca

Kontaktné osoby / pracovníci

Zborová farárka: Mgr. Lucia Fagová , +421 944 242 530 , luciafagova@gmail.com
Zborový dozorca: Mgr. Miroslav Foltin , +421 944 624 978 , miroslav.foltin@gmail.com
Kantorka: Alžbeta Babeková
Kantor: Ing. Dušan Pecka

Ďalšie informácie

Služby Božie sa konajú každú nedeľu o 8:00 v Košeci, o 9:30 v Dubnici nad Váhom a o 11:00 v Novej Dubnici. V Ilave v prvú nedeľu v mesiaci o 14:00 hod.