Základné informácie

Názov Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Mošovce
Adresa Krčméryho 142, 038 21 Mošovce
Telefónne číslo +421 43 494 43 95
E-mail mosovce@ecav.sk
Seniorát Turčiansky seniorát ECAV na Slovensku
Web www.faramosovce.szm.sk

Kontaktné osoby / pracovníci

Zborová farárka: Mgr. Andrea Cabadová , +421 918 044 761 , mosovce@ecav.sk
Zborová dozorkyňa: Ing. Milina Kašubová
Kantorka: Danuša Lúdiková
Kantorka: Ivana Židová

Ďalšie informácie

Služby Božie sa konajú každú nedeľu o 10:30 v Mošovciach a poslednú nedeľu v mesiaci o 14:30 v Rakši.