Základné informácie

Názov Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Ivančiná
Adresa 038 45 Ivančiná 38
Telefónne číslo +421 43 496 21 31
E-mail ivancina@gaya.sk
Seniorát Turčiansky seniorát ECAV na Slovensku

Kontaktné osoby / pracovníci

Námestný farár: Mgr. Zdenko Zacher , +421 43 496 21 31 , ivancina@gaya.sk
Zborová dozorkyňa: Mgr. Želmíra Vlasová
Kantorka: Ing. Alžbeta Pyšná-Vyboch
Kantorka: Mgr. Janka Vráblová

Ďalšie informácie

Služby Božie sa konajú každú nedeľu o 9.00 hod. v Ivančinej a o 10.45 hod. v Dubovom.