Základné informácie

Názov Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Krpeľany
Adresa Farská 85/2, 038 54 Krpeľany
Telefónne číslo +421 43 429 53 83
E-mail krpelany@ecav.sk
Seniorát Turčiansky seniorát ECAV na Slovensku
Web www.krpelany.ecav.eu

Kontaktné osoby / pracovníci

Zborový farár: Mgr. Pavel Tomka , +421 915 774 117 , krpelany@ecav.sk
Zborová dozorkyňa: Mgr. Anna Špirková
Kantorka: Mgr. Katarína Vaňková
Kantorka: Bc. Adela Ľachká

Ďalšie informácie

Služby Božie sa konajú každú nedeľu o 10:00.