Základné informácie

Názov Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Vrútky
Adresa Horná Kružná 18, 038 61 Vrútky
Telefónne číslo +421 911 349 355
E-mail czvrutky@gmail.com
Seniorát Turčiansky seniorát ECAV na Slovensku
Web www.vrutky.estranky.sk

Kontaktné osoby / pracovníci

Zborový farár: ThDr. Marián Krivuš , +421 911 349 355 , czvrutky@gmail.com
Zborová dozorkyňa: Ing. Danica Ertlová
Kantorka: PhDr. Milina Bubeníková, PhD.
Kantorka: Mgr. Dana Grenová
Kantorka: Ružena Krivušová

Ďalšie informácie

Služby Božie sa konajú každú nedeľu o 9:05.