Základné informácie

Názov Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Turany
Adresa Komenského 313/2, 038 53 Turany
Telefónne číslo +421 944 409 389
E-mail ecavturany@gmail.com
Seniorát Turčiansky seniorát ECAV na Slovensku
Facebook www.facebook.com/ecavturany/

Kontaktné osoby / pracovníci

Námestná farárka: ThDr. Danica Fojtíková , +421 944 409 389 , fojtikova.danica@gmail.com
Kantor: Ing. Róbert Ťaptík
Zástupca zborového dozorcu: Ing. Viliam Volna

Ďalšie informácie

Služby Božie sa konajú každú nedeľu o 10.15 hod. v Turanoch a striedavo jedenkrát za mesiac o 8.45 hod. v Nolčove, Ratkove a Šútove.