Považská Bystrica

Základné informácie

Názov Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Považská Bystrica
Adresa Školská 227/3, 017 01 Považská Bystrica
Telefónne číslo +421 918 828 514
E-mail info@diakoniakoseca.sk
Seniorát Turčiansky seniorát ECAV na Slovensku
Administrovaný zo zboru Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Lazy pod Makytou
Web www.pb.ecav.eu

Kontaktné osoby / pracovníci

Diakon: Ľubomír Marcina , +421 918 828 514 , info@diakoniakoseca.sk
Zborový dozorca: Peter Kedro
Kantor: Samuel Boško
Kantorka: Jaroslava Polláková
Zborová poddozorkyňa: Mgr. Andrea Deáková
Administruje: Mgr. Peter Fabok , +421 918 828 488 , lazypodmakytou@gmail.com

Ďalšie informácie

Služby Božie sa konajú každú nedeľu o 8.30 hod. v Považskej Bystrici a 3. nedeľu v mesiaci o 10.30 hod. v Bodinej.