Základné informácie

Názov Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Púchov
Adresa Royova 771/4, 020 01 Púchov
Telefónne číslo +421 918 828 385
E-mail puchov@ecav.sk
Seniorát Turčiansky seniorát ECAV na Slovensku
Web www.ecavpuchov.sk

Kontaktné osoby / pracovníci

Zborový farár: Mgr. Dušan Cina , +421 918 828 385 , puchov@ecav.sk
Zborový kaplán: Mgr. Timotej Devečka , +421 948 746 100 , timotej.devecka@gmail.com
Zborový dozorca: Ing. Radovan Fujerík
Kantor: Ing. Martin Melišík, PhD. , melisik.martin@gmail.com

Ďalšie informácie

Služby Božie sa konajú každú nedeľu o 10.00 hod. v Púchove, prvú nedeľu v mesiaci o 8.30 hod. v Hoštinej, druhú nedeľu v mesiaci o 8.30 hod. v Dohňanoch, tretiu nedeľu v mesiaci o 8.30 hod. v Mostišti a striedavo o 14.30 hod. v Nimnici, Ihrišti, Vieske a Streženiciach.