Základné informácie

Názov Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Púchov
Adresa Royova 4, 020 01 Púchov
Telefónne číslo +421 918 828 385
E-mail puchov@ecav.sk
Seniorát Turčiansky seniorát ECAV na Slovensku
Web www.ecavpuchov.sk

Kontaktné osoby / pracovníci

Zborový farár: Mgr. Dušan Cina , +421 918 828 385 , puchov@ecav.sk
Zborový kaplán: Mgr. Timotej Devečka , +421 948 746 100 , timotej.devecka@gmail.com
Zborový dozorca: Ing. Radovan Fujerík
Kantor: Ing. Martin Melišík, PhD. , melisik.martin@gmail.com

Ďalšie informácie

Služby Božie sa konajú každú nedeľu o 10:00 a 18:00 v Púchove, 1. nedeľu v mesiaci o 14:30 v Hoštinej a striedavo o 14:30 v Dohňanoch, Nimnici, Mostišti, Vieske, Ihrišti a Streženiciach.