Základné informácie

Názov Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Záriečie
Adresa 020 52 Záriečie 192
Telefónne číslo +421 918 828 315
E-mail
Seniorát Turčiansky seniorát ECAV na Slovensku
Web www.ecav.zariecie.sk

Kontaktné osoby / pracovníci

Zborový farár: Mgr. Miroslav Eštok , +421 918 828 315 , mir.estok@gmail.com
Zborová dozorkyňa: Emília Dundeková
Kantor: Marek Mikáč

Ďalšie informácie

Služby Božie (SB) sa konajú každú nedeľu o 9:30 v Záriečí a o 11:00 v Zbore.
V obciach Vydrná, Mestečko, Lúky a Dubková sú SB počas adventu a pôstu.

Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.