Základné informácie

Názov Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Záriečie
Adresa 020 52 Záriečie 192
Telefónne číslo +421 908 233 457, +421 948 746 100
E-mail
Seniorát Turčiansky seniorát ECAV na Slovensku
Web www.ecav.zariecie.sk
Facebook https://www.facebook.com/profile.php?id=100078625016441

Kontaktné osoby / pracovníci

Zborová farárka: Mgr. Simona Devečková, PhD. , +421 908 233 457 , deveckova.simona@gmail.com
Zborová dozorkyňa: Emília Dundeková
Kantor: Marek Mikáč

Ďalšie informácie

Služby Božie (SB) sa konajú každú nedeľu o 9.30 hod. v Záriečí a o 11.00 hod. v Zbore. V obciach Vydrná, Mestečko, Lúky a Dubková sú SB počas adventu a pôstu.