Základné informácie

Názov Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Žilina
Adresa Námestie Žilinskej synody 2, 010 01 Žilina
Telefónne číslo +421 41 562 56 27, +421 918 828 332
E-mail ecavza@ecavza.sk
Seniorát Turčiansky seniorát ECAV na Slovensku
Web www.ecavza.sk
Facebook https://www.facebook.com/ecavzilina/

Kontaktné osoby / pracovníci

Zborový farár: Mgr. Marián Kaňuch , PhD. , +421 918 828 332 , ecavza@ecavza.sk
Zborová farárka: Mgr. Oľga Kaňuchová , ecavza@ecavza.sk
Námestný farár: Mgr. Jozef Havrila st. , +421 918 828 356 , jozef.havrila@azet.sk
Zborový dozorca: Ing. Ján Šimko
Kantor: Ing. Ján Beňuch , zilina@ecav.sk, benuch@verexzilina.sk
Kantorka: Milada Golierová
Kantorka: Mgr. art. Marta Gáborová
Kantor: Mgr. Marián Lehotský
Kantorka: JUDr. Miroslava Maková , miroslavamakova@gmail.com

Ďalšie informácie

Mgr. Jozef Havrila st. je na kaplánskom mieste.
Milada Golierová je kantorkou v Rajci a Mgr. Marián Lehotský kantorom v Čadci.

Služby Božie (SB) v Žiline sa konajú každú nedeľu o 9:00 a 18:00, v advente a pôste aj stredy o 17:00.
V Rajci sú SB každú nedeľu o 9:30, v Čadci 1. a 3. nedeľu v mesiaci o 11:30 v Kysuckej nemocnici a v Bytčici 3. nedeľu v mesiaci o 15:00.

Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.