Považský seniorát

Základné informácie

Názov Považský seniorát ECAV na Slovensku
Adresa 913 05 Adamovské Kochanovce 212
Telefónne číslo 032/649 02 85, 0905 574 190
E-mail pos@ecav.sk
Dištrikt Západný dištrikt ECAV na Slovensku
Web

Kontaktné osoby / pracovníci

Senior: Mgr. Ján Ochodnický , +421905574190 , kochanovce@ecav.sk
Konsenior: Mgr. Radomír Vařák , +421904606756 , radovarak@gmail.com
Seniorálny dozorca: Mgr. Pavol Trúsik , +421907293295 , ptrusik@gmail.com

Cirkevné zbory

Adamovské Kochanovce

Farár: Mgr. Ján Ochodnický Adresa: 913 05 Adamovské Kochanovce 212 Telefónne číslo: 032/649 02 85, 0905 574 190 E-mail: kochanovce@ecav.sk Web: www.faraak.sk

Beckov

Farár: Mgr. Ondrej Peťkovský Adresa: Hurbanova 86, 916 38 Beckov E-mail: ecav.beckov@gmail.com Web: www.ecavbeckov.eu

Bzince pod Javorinou

Farárka: Mgr. Iveta Kosečková Adresa: 916 11 Bzince pod Javorinou 84 Telefónne číslo: 032/779 32 13, 0910 990 359 E-mail: bzince@ecav.sk

Bánovce nad Bebravou-Horné Ozorovce

Farár: Mgr. Ivo Madzin Adresa: Za mlynom 63, 957 03 Bánovce nad Bebravou Telefónne číslo: 038/760 28 35, 0918 828 282 E-mail: banovce@ecav.sk, ecav.banovce@centrum.sk

Dolné Srnie

Farár: Mgr. Pavel Černaj Adresa: 916 41 Dolné Srnie 108 Telefónne číslo: 032/779 25 45, 0918 828 170 E-mail: pavelcernaj@gmail.com Web: www.ecavdolnesrnie.sk

Kšinná

Farárka: Mgr. Božidara Bašková Adresa: 956 41 Kšinná 255 Telefónne číslo: 038/769 91 26, 0918 828 224

Lubina

Farárka: ThDr. Eva Juríková Adresa: 916 12 Lubina 214 Telefónne číslo: 032/777 82 28, 0905 693 741 E-mail: lubina@ecav.sk, eflubina@stonline.sk

Moravské Lieskové

Farár: ThDr. Peter Maca Adresa: 916 42 Moravské Lieskové 22 Telefónne číslo: 032/ 6401703, 0918 828 145

Nitrianska Streda

Farár: Mgr. Martin Bobák Adresa: 956 16 Nitrianska Streda 81 Telefónne číslo: 038/531 01 21, 0903 642 765, 0905 864 713 E-mail: martinbobak@post.sk

Nové Mesto nad Váhom

Farár: Mgr. Ľubomír Ďuračka Adresa: Komenského 1, 915 01 Nové Mesto nad Váhom Telefónne číslo: 032/771 24 17, 0902 230 321 Web: www.ecavnm.sk

Partizánske

Farár: PaedDr. Mgr. Jaromír Šuma Adresa: Rooseweltova 633/18, 958 01 Partizánske Telefónne číslo: 038/749 20 32, 0905 448 124 E-mail: sumajaromir@gmail.com

Podlužany

Farár: Mgr. Jozef Havrila ml. Adresa: 956 52 Podlužany 312 Telefónne číslo: 038/768 21 34, 0918 828 189 E-mail: podluzany@ecav.sk, havrilca@yahoo.com

Slatina nad Bebravou

Farárka: Mgr. Martina Tlkancová Adresa: 956 53 Slatina nad Bebravou 55 Telefónne číslo: 038/766 32 47, 0918 828 137 E-mail: tlkancovam@gmail.com

Stará Turá

Farár: Adresa: Hurbanova 1, 916 01 Stará Turá Telefónne číslo: 032/776 31 10 E-mail: staratura@ecav.sk Web: www.ecavst.sk

Topoľčany

Farárka: Mgr. Eva Kahanová Bašková Adresa: Martina Rázusa 4093/2A, 955 01 Topoľčany Telefónne číslo: 038/530 09 54, 0911 310 301 E-mail: topolcany@ecav.sk Web: www.ecavto.sk

Trenčianske Stankovce

Farárka: Mgr. Jarmila Petrulová Adresa: 913 11 Trenčianske Stankovce 340 Telefónne číslo: 032/649 63 23, 0904 308 728 E-mail: petrulova@ecav-tnstankovce.sk Web: www.ecav-tnstankovce.sk

Trenčín

Farár: Mgr. Ján Bunčák Adresa: Jilemnického 18, 911 01 Trenčín Telefónne číslo: 032/652 80 44 E-mail: trencin@ecav.sk Web: www.ecav-trencin.eu

Uhrovec

Farár: Mgr. Martin Šipka Adresa: Nám. Ľ. Štúra 12, 956 41 Uhrovec Telefónne číslo: 038/769 42 75, 0905 174 226 E-mail: ecav.uhrovec@gmail.com

Zemianske Podhradie

Farárka: Mgr. Jana Drottnerová Adresa: Zemianske Podhradie 116, 913 07 Bošáca Telefónne číslo: 032/778 11 27, 0917 633 687 E-mail: cz.zemianske.podhradie@gmail.com