Považský seniorát

Základné informácie

Názov Považský seniorát ECAV na Slovensku
Adresa 913 05 Adamovské Kochanovce 212
Telefónne číslo +421 32 649 02 85, +421 905 574 190
E-mail pos@ecav.sk
Dištrikt Západný dištrikt ECAV na Slovensku

Kontaktné osoby / pracovníci

Senior: Mgr. Ján Ochodnický , +421 905 574 190 , kochanovce@ecav.sk
Seniorátna dozorkyňa: Mgr. Monika Psotná , +421 905 292 580 , psotna.m@gmail.com
Konsenior: ThDr. Peter Maca , +421 918 828 145 , peter.maca@centrum.cz
Námestná farárka: Mgr. Monika Cipciarová , +421 948 254 765 , cipciarovi@gmail.com

Cirkevné zbory

Adamovské Kochanovce

Zborový farár: Mgr. Ján Ochodnický Zborový dozorca: Ing. Branislav Fabian Adresa: 913 05 Adamovské Kochanovce 212 Telefónne číslo: +421 32 649 02 85 E-mail: kochanovce@ecav.sk Web: www.faraak.sk

Bánovce nad Bebravou-Horné Ozorovce

Námestná farárka: Mgr. Renáta Madzinová Zborový dozorca: Milan Hrčka Adresa: Za mlynom 63, Bánovce nad Bebravou 95701 Telefónne číslo: +421 38 760 28 35 E-mail: ecav.banovce@centrum.sk, banovce@ecav.sk

Beckov

Administruje: Mgr. Ľuboš Činčurák (Stará Turá) Zborový dozorca: Daniel Hladký Adresa: Hurbanova 86, 916 38 Beckov E-mail: beckov@ecav.sk Web: www.ecavkalnica.eu

Bzince pod Javorinou

Zborová farárka: Mgr. Iveta Kosečková Adresa: Za Potokom 84/54, 916 11 Bzince pod Javorinou Telefónne číslo: +421 32 779 32 13, +421 910 990 359 E-mail: bzince@ecav.sk, ivetarub@gmail.com

Dolné Srnie

Námestný farár: Mgr. Pavel Černaj Adresa: 916 41 Dolné Srnie 108 Telefónne číslo: +421 32 779 25 45 E-mail: cernajpavel@gmail.com Web: www.ecavdolnesrnie.sk

Kálnica

Administruje: Mgr. Ľuboš Činčurák (Stará Turá) Námestná farárka: Mgr. Martina Rumanová Zborový dozorca: Peter Kočický Adresa: Kálnica 135, 916 37 Kálnica Telefónne číslo: +421 907 332 590 E-mail: rumanovamartina@gmail.com Web: www.ecavkalnica.eu

Kšinná

Námestná farárka: Mgr. Božidara Bašková Zborová dozorkyňa: Amália Klemanová Adresa: 956 41 Kšinná 255 Telefónne číslo: +421 38 769 91 26

Lubina

Zborová farárka: ThDr. Eva Juríková Zborová dozorkyňa: Mgr. Jana Bilová Majtásová Adresa: 916 12 Lubina 214 Telefónne číslo: +421 32 777 82 28 E-mail: lubina@ecav.sk, eflubina@gmail.com

Moravské Lieskové

Zborový farár: ThDr. Peter Maca Adresa: 916 42 Moravské Lieskové 22 Telefónne číslo: +421 32 640 17 03

Nitrianska Streda

Námestný farár: Mgr. Martin Bobák Zborový dozorca: Mgr. Jozef Pakši Adresa: 956 16 Nitrianska Streda 81 Telefónne číslo: +421 38 531 01 21 E-mail: martinbobak@post.sk

Nové Mesto nad Váhom

Zborový farár: Mgr. Ľubomír Ďuračka Námestný farár: Mgr. Štefan Panuška Zborový dozorca: Ing. Miroslav Trúsik Adresa: Komenského 1, 915 01 Nové Mesto nad Váhom Telefónne číslo: +421 32 771 24 17 E-mail: ecavnm@gmail.com Web: www.ecavnm.sk

Partizánske

Námestný farár: PaedDr. Mgr. Jaromír Šuma Zborový dozorca: Ing. Vlastimil Rigáň Adresa: Rooseweltova 633/18, 958 01 Partizánske Telefónne číslo: +421 38 749 20 32 E-mail: sumajaromir@gmail.com

Podlužany

Administruje: Mgr. Ivo Madzin (Bánovce nad Bebravou-Horné Ozorovce) Zborový dozorca: Jozef Hruška Adresa: 956 52 Podlužany 312 Telefónne číslo: +421 38 768 21 34 E-mail: podluzany@ecav.sk

Slatina nad Bebravou

Námestná farárka: Mgr. Martina Tlkancová Zborový dozorca: Miloš Adamec Adresa: 956 53 Slatina nad Bebravou 55 Telefónne číslo: +421 38 766 32 47 E-mail: tlkancovam@gmail.com

Stará Turá

Zborový farár: Mgr. Ľuboš Činčurák Námestná farárka: Mgr. Anna Činčuráková-Tipulová Zborový dozorca: Milan Ilušák Adresa: Hurbanova 1, 916 01 Stará Turá Telefónne číslo: +421 32 776 31 10 E-mail: staratura@ecav.sk Web: https://www.staratura.ecav.sk/

Topoľčany

Námestná farárka: Mgr. Eva Kahanová Bašková Adresa: Martina Rázusa 4093/2A, 955 01 Topoľčany Telefónne číslo: +421 38 530 09 54 E-mail: topolcany@ecav.sk Web: www.ecavto.sk

Trenčianske Stankovce

Zborová farárka: Mgr. Jarmila Petrulová Zborový dozorca: Patrik Tomík Adresa: 913 11 Trenčianske Stankovce 340 Telefónne číslo: +421 32 649 63 23 E-mail: petrulova@ecav-tnstankovce.sk Web: www.ecav-tnstankovce.sk

Trenčín

Zborový farár: Mgr. Jaroslav Jurko Námestná farárka: Mgr. Eunika Jurková Zborový dozorca: Ing. Ivan Pavlík, PhD. Adresa: Jilemnického 18, 911 01 Trenčín Telefónne číslo: +421 32 652 80 44 E-mail: trencin@ecav.sk Web: www.ecav-trencin.eu

Uhrovec

Námestný farár: Mgr. Martin Šipka Zborová dozorkyňa: Ing. Jana Turócziová Adresa: Nám. Ľ. Štúra 12, 956 41 Uhrovec Telefónne číslo: +421 38 769 42 75 E-mail: ecav.uhrovec@gmail.com

Zemianske Podhradie

Zborová farárka: Mgr. Jana Drottnerová Zborová dozorkyňa: Ing. Miroslava Kusendová Adresa: Zemianske Podhradie 116, 913 07 Bošáca Telefónne číslo: +421 32 778 11 27 E-mail: cz.zemianske.podhradie@gmail.com