Základné informácie

Názov Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Podlužany
Adresa 956 52 Podlužany 312
IBAN SK3009000000000038512925
Telefónne číslo +421 38 768 21 34
E-mail podluzany@ecav.sk
Seniorát Považský seniorát ECAV na Slovensku
Administrovaný zo zboru Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Bánovce nad Bebravou-Horné Ozorovce

Kontaktné osoby / pracovníci

Zborový dozorca: Jozef Hruška
Kantorka: Radka Janičová
Kantorka: Soňa Sláviková
Administruje: Mgr. Ivo Madzin , +421 918 828 282 , ivo.madzin@gmail.com

Ďalšie informácie

Služby Božie sa konajú každú nedeľu o 10.30 hod. v Podlužanoch a o 8.00 hod. v Timoradzi. Každú druhú nedeľu sú SB o 9.15 hod. v Dežericiach a poslednú nedeľu v mesiaci o 14.00 hod. v Ľutove.