Bánovce nad Bebravou-Horné Ozorovce

Základné informácie

Názov Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Bánovce nad Bebravou-Horné Ozorovce
Adresa Za mlynom 63, Bánovce nad Bebravou 95701
Telefónne číslo +421 38 760 28 35
E-mail ecav.banovce@centrum.sk
Seniorát Považský seniorát ECAV na Slovensku
Facebook www.facebook.com/ECAV-B%C3%A1novce-nad-Bebravou-117617704960326

Kontaktné osoby / pracovníci

Námestný farár: Mgr. Ivo Madzin , +421 918 828 282 , ivo.madzin@gmail.com
Námestná farárka: Mgr. Renáta Madzinová , +421 918 828 283 , madzinova.renata@gmail.com
Zborový dozorca: Milan Hrčka
Kantorka: Mgr. Katarína Filová
Kantor: Miroslav Kušnier
Kantorka: Magdaléna Mikušová

Ďalšie informácie

Služby Božie sa konajú každú nedeľu o 9.00 hod. v Horných Ozorovciach, o 10.30 hod. v Bánovciach nad Bebravou a o 18.00 hod. v nemocnici Bánovce.

Mgr. Renáta Madzinová je na kaplánskom mieste. 

Zbory administrované týmto zborom