Základné informácie

Názov Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Beckov
Adresa Hurbanova 86, 916 38 Beckov
Telefónne číslo
E-mail beckov@ecav.sk
Seniorát Považský seniorát ECAV na Slovensku
Administrovaný zo zboru Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Stará Turá
Web www.ecavbeckov.eu

Kontaktné osoby / pracovníci

Zborový dozorca: Daniel Hladký
Kantorka: Ing. Darina Jarábková
Administruje: Mgr. Ľuboš Činčurák , +421 915 829 297 , lubos.cincurak@gmail.com

Ďalšie informácie

Služby Božie sa konajú každú nedeľu o 8.30 hod. a počas adventu a pôstu aj každú stredu o 16.30 hod.