Základné informácie

Názov Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Beckov
Adresa Hurbanova 86, 916 38 Beckov
Telefónne číslo
E-mail
Seniorát Považský seniorát ECAV na Slovensku
Administrovaný zo zboru Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Moravské Lieskové
Web www.ecavbeckov.eu

Kontaktné osoby / pracovníci

Kantorka: Ing. Darina Jarábková
Zborová poddozorkyňa: Mgr. Ružena Bandurová
Zborový poddozorca: Daniel Hladký
Administruje: ThDr. Peter Maca , +421 918 828 145 , peter.maca@centrum.cz

Ďalšie informácie

Daniel Hladký je zborový poddozorca za Beckov a Mgr. Ružena Bandurová za Kálnicu. 

Služby Božie sa konajú každú nedeľu o 8:30 v Beckove a počas adventu a pôstu aj každú stredu o 16:30. Každú nedeľu sú služby Božie o 10:00 v Kálnici a počas adventu a pôstu každý štvrtok o 17:00.