Stará Turá

Základné informácie

Názov Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Stará Turá
Adresa Hurbanova 1, 916 01 Stará Turá
Telefónne číslo +421 32 776 31 10
E-mail staratura@ecav.sk
Seniorát Považský seniorát ECAV na Slovensku
Facebook https://www.facebook.com/ECAV-Star%C3%A1-Tur%C3%A1-205959350135836/?ref=br_rs

Kontaktné osoby / pracovníci

Zborový farár: Mgr. Ľuboš Činčurák , +421 915 829 297 , lubos.cincurak@gmail.com
Námestná farárka: Mgr. Anna Činčuráková-Tipulová , +421 911 829 297 , ancincurak.tipulova@gmail.com
Zborový dozorca: Milan Ilušák
Kantor: Ivan Pavlovič

Ďalšie informácie

Služby Božie v Starej Turej sa konajú každú nedeľu o 9:30, 1. nedeľu v mesiaci o 14:00 a stredtýždňové SB vo štvrtok o 19.00. Prvú nedeľu v mesiaci sú SB o 18:00 v Súši a poslednú nedeľu o 14:00 v Papradi.

Zbory administrované týmto zborom