Slatina nad Bebravou

Základné informácie

Názov Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Slatina nad Bebravou
Adresa 956 53 Slatina nad Bebravou 55
Telefónne číslo +421 38 766 32 47
E-mail tlkancovam@gmail.com
Seniorát Považský seniorát ECAV na Slovensku

Kontaktné osoby / pracovníci

Námestná farárka: Mgr. Martina Tlkancová , +421 918 828 137 , tlkancova.m@gmail.com
Zborový dozorca: Miloš Adamec
Kantorka: Elena Ďurčová

Ďalšie informácie

Služby Božie sa konajú každú nedeľu o 10:30 v Slatine a 1. nedeľu v mesiaci o 14:00 v Domove dôchodcov Krásna Ves.