Základné informácie

Názov Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Kšinná
Adresa 956 41 Kšinná 255
Telefónne číslo +421 38 769 91 26
E-mail
Seniorát Považský seniorát ECAV na Slovensku

Kontaktné osoby / pracovníci

Námestná farárka: Mgr. Božidara Bašková , +421 918 828 224 , bbaskova@seznam.cz
Zborová dozorkyňa: Amália Klemanová
Kantor: Mgr. Ján Hadvig

Ďalšie informácie

Služby Božie sa konajú každú nedeľu o 11:10.