Moravské Lieskové

Základné informácie

Názov Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Moravské Lieskové
Adresa 916 42 Moravské Lieskové 22
IBAN SK1809000000000041693480
Telefónne číslo +421 32 640 17 03
E-mail
Seniorát Považský seniorát ECAV na Slovensku
Facebook https://www.facebook.com/ECAVLieskove/

Kontaktné osoby / pracovníci

Zborový farár: ThDr. Peter Maca , +421 918 828 145 , peter.maca@centrum.cz
Kantorka: Elena Hargašová-Adamovičová
Zborová poddozorkyňa: Anna Štefániková

Ďalšie informácie

Služby Božie (SB) sa konajú každú nedeľu o 9:30 a vo štvrtok o 17:30 (počas adventu a pôstu) v Moravskom Lieskovom. V Domove dôchodcov sú SB o 15:30 v nepravidelnom čase.