Zemianske Podhradie

Základné informácie

Názov Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Zemianske Podhradie
Adresa Zemianske Podhradie 116, 913 07 Bošáca
IBAN SK0909000000000270089260
Telefónne číslo +421 32 778 11 27
E-mail cz.zemianske.podhradie@gmail.com
Seniorát Považský seniorát ECAV na Slovensku

Kontaktné osoby / pracovníci

Zborová farárka: Mgr. Jana Drottnerová , +421 917 633 687 , cz.zemianske.podhradie@gmail.com
Zborová dozorkyňa: Ing. Miroslava Kusendová
Kantor: Rastislav Drottner ml.
Kantorka: Mgr. Silvia Dzuráková
Kantorka: Sandra Matejovičová
Kantor: Adrián Zámečník

Ďalšie informácie

Služby Božie sa konajú každú nedeľu o 9,30 hod. v Zemianskom Podhradí,  2. nedeľu v mesiaci o 14.00 hod. v Novej Bošáci a poslednú nedeľu v mesiaci o 14.00 hod. vo Štvrtku. 

V DSS Zemianske Podhradie sú SB každý druhý piatok o 9.30 hod. a v DD Nová Bošáca každý druhý štvrtok o 13.30 hod.