Základné informácie

Názov Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Lubina
Adresa 916 12 Lubina 214
Telefónne číslo +421 32 777 82 28
E-mail lubina@ecav.sk, eflubina@gmail.com
Seniorát Považský seniorát ECAV na Slovensku

Kontaktné osoby / pracovníci

Zborová farárka: ThDr. Eva Juríková , +421 905 693 741 , eflubina@gmail.com
Zborová dozorkyňa: Mgr. Jana Bilová Majtásová
Kantor: Miroslav Harmady

Ďalšie informácie

Služby Božie sa konajú každú nedeľu o 10.00 hod. v Lubine a 3. nedeľu v mesiaci o 14.00 hod. v Hrušovom.