Nitrianska Streda

Základné informácie

Názov Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Nitrianska Streda
Adresa 956 16 Nitrianska Streda 81
Telefónne číslo +421 38 531 01 21
E-mail martinbobak@post.sk
Seniorát Považský seniorát ECAV na Slovensku
Facebook www.facebook.com/EcavNitrianskaStreda

Kontaktné osoby / pracovníci

Námestný farár: Mgr. Martin Bobák , +421 903 642 765 , martinbobak@post.sk
Námestná farárka: Mgr. Renáta Bobáková , +421 905 864 713 , renata.bobakova76@zoznam.sk
Zborový dozorca: Mgr. Jozef Pakši
Kantor: Jozef Krošlák
Kantorka: Jaroslava Remeňová
Kantorka: Barbora Valentová
Kantorka: Aneta Ďuríková

Ďalšie informácie

Mgr. Renáta Bobáková je na kaplánskom mieste.

Služby Božie (SB) sa konajú každú nedeľu o 8:00 v Hajnej Novej Vsi, o 9:30 v Krnči a o 11:00 v Nitrianskej Strede. V Čeľadinciach sú SB o 14:00 poslednú nedeľu v mesiaci.