Trenčianske Stankovce

Základné informácie

Názov Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Trenčianske Stankovce
Adresa 913 11 Trenčianske Stankovce 340
Telefónne číslo +421 32 649 63 23
E-mail petrulova@ecav-tnstankovce.sk
Seniorát Považský seniorát ECAV na Slovensku
Web www.ecav-tnstankovce.sk

Kontaktné osoby / pracovníci

Zborová farárka: Mgr. Jarmila Petrulová , +421 904 308 728 , petrulova@ecav-tnstankovce.sk
Zborový dozorca: Patrik Tomík
Kantorka: Ing. Miroslava Adamkovičová
Kantorka: Ing. Marcela Hrušovská

Ďalšie informácie

Služby Božie sa konajú každú nedeľu o 10:00 v Trenčianskych Stankovciach a jedenkrát za mesiac o 14:00 v Krivosúde-Bodovke.