Základné informácie

Názov Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Uhrovec
Adresa Nám. Ľ. Štúra 12, 956 41 Uhrovec
Telefónne číslo +421 38 769 42 75
E-mail ecav.uhrovec@gmail.com
Seniorát Považský seniorát ECAV na Slovensku

Kontaktné osoby / pracovníci

Námestný farár: Mgr. Martin Šipka , +421 905 174 226 , ecav.uhrovec@gmail.com
Zborová dozorkyňa: Ing. Jana Turócziová
Kantorka: Emília Adameová

Ďalšie informácie

Služby Božie sa konajú každú nedeľu o 10.10 hod. v Uhrovci a počas adventu a pôstu o 17.30 hod. v Žitnej.