Partizánske

Základné informácie

Názov Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Partizánske
Adresa Rooseweltova 633/18, 958 01 Partizánske
Telefónne číslo +421 38 749 20 32
E-mail sumajaromir@gmail.com
Seniorát Považský seniorát ECAV na Slovensku

Kontaktné osoby / pracovníci

Námestný farár: PaedDr. Mgr. Jaromír Šuma , +421 905 448 124 , sumajaromir@gmail.com
Zborový dozorca: Ing. Vlastimil Rigáň
Kantor: Ing. Vlastimil Rigáň
Kantor: Jaromír Šuma

Ďalšie informácie

Služby Božie sa konajú každú nedeľu o 9.00 hod. a počas adventu a pôstu každý utorok o 17.00 hod.